Ortaokul

Boğaziçi Kolejinde Bilimsel ve Evrensel İlkeler ışığında;

Birebir öğrenci gelişim ihtiyaçlarının tespiti,

Farklı metot ve yöntemlerle öğrenciye ulaşma,

Öğrenmede aktif rol alma becerileri kazandırma,

Sonucu geliştirme ve değiştirme yöntemlerini üretmek hedeflenmektedir.

Okullar öğrenme yeridir ve eğitim öğretim çalışmalarının vazgeçilmez öğesi öğretmenlerdir. Öğretmenler insan mühendisidir ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bireyleri yetiştirmekle sorumludurlar. Bu sorumluluğun yerine kusursuz olarak getirilebilmesi için okulumuzda görev yapacak öğretmenlerin, alanında uzman, öğrenme ve öğretmeye hevesli, akademik otoritesi yüksek, modern öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan işbirliği yatkın bireyler olmalarına özen gösterilmektedir. Okulumuzda görev yapan öğretmenlerimizin kendi alanlarında yetkin ve uzman olmalarının dışında öğrenen ve öğreten okul olmanın gereği olarak öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine olanak tanımakta ve desteklenmekte zümre öğretmenler kurul toplantılarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmakta, eğitimde iyi ve yeni örnekler paylaşılmakta, yeni öğrenme-öğretmen yöntem ve teknikleri ele alınmaktadır. Okulumuz öğretmenleri tüm öğrencilerin öğrenebileceği ve başarılı olabileceği anlayışı ile çalışmalarını planlamakta ve yapmaktadırlar.

Öğretmenler sevgi, saygı ve disiplin anlayışı içerisinde öğrencilerimizin tam ve kalıcı öğrenmelerini sağlamakla sorumlu olduklarının bilincinde hareket etmekle yükümlüdürler.

Okulumuzda öğrenci ve öğrenme merkezli çağdaş yöntem teknik ve etkinliklerle gelişmelere açık bir eğitim ve öğretim ortamında her türlü bilimsel ve yaratıcı çalışmaya olanak sağlanmakta öğretim programlarının gerektirdiği kazanımların elde edilmesine ortam hazırlanmaktadır.

Okulumuzda MEB ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanmakla birlikte bu programların üzerine dersler bazında örtüşmeler yapılarak ilgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgilerini artıracak yoğunlaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir program uygulanmaktadır. Okulumuzda Yabancı Dil İngilizce öğreniminde yazma anlama konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için sınıf içerisinde interaktif ortamlarda yapılan dersler ve alıştırmalara ayrı bir önem verilmekte ve ortaokulda İngilizce dersinde kur sistemi uygulanmaktadır.