Kurucularımızdan

"Bir şeyi söylemenin en iyi biçimi, onu yapmaktır."

Boğaziçi Koleji'nde öğrencilerimizin sağlığı, güvenliği, alacağı bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel eğitim öncelikli ayrıcalığımızdır.Boğaziçi Koleji'nin eğitim kalitesinin kaynağı, ulusal ve evrensel değerlerdir.

Pedagojik esaslar göz önüne alınarak verilecek akademik, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim öğrenci merkezlidir.

Giderek küreselleşen dünyamızda her öğrencimizin evrensel bir kimlik kazanması için ana dili dışında sadece konuşabildiği değil, yorum yapabileceği düzeyde geliştireceği en az iki yabancı dil öğrenmesi esastır.

Her öğrencimizin akademik eğitimi yanında mutlu ve kendiyle barışık bir yaşam sürebilmesi için teknolojinin yararlarından faydalanıp özel-likle kişisel gelişimine zarar verebilecek etkilerinden korunabilmesini sağlamak Boğaziçi Koleji'nin ana ilkelerinden biridir.

Her öğrencimizin dengeli sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesinin sportif bir alt yapıyla donatılması, sanatla ilişkilendirilmesi esastır. Ayrıca öğrencilerimizin yeteneği doğrultusunda en az bir enstrüman çalabilmesi ana hedeflerimizden biridir.

Boğaziçi Koleji'nde akademik, sanatsal ve sportif alt yapı için gerekli araç ve gereçler, teknolojinin en son ürünlerinden özenle seçilmektedir. Bu araç ve gereçlerin öğrencilerimizin hedeflenen amaçlara ulaşmasında büyük yarar sağlayacağına inanmaktayız.

Boğaziçi Koleji'nde her örgencimiz bir doğa dostu olarak yetiştirilecek ve öğrencilerimize tüm canlılara sevgiyle yaklaşma bilinci aşılanacaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk adımımız okulun çevresindeki bir alana her örgencimizin bir fidan dikmesi olacaktır. Öğrencilerimizin Boğaziçi Koleji'ndeki eğitim öğretim yaşamı boyunca diktiği fidanı sahiplenerek bir "Sevgi Ormanı "oluşturması en önemli projelerimizden biri olacaktır.

Her velimiz bilmelidir ki Boğaziçi Koleji, eğitim ve öğretimde başarının veli, öğretmen ve yönetici işbirliğiyle sağlanacağı bilincindedir. Bu nedenle siz sayın velilerimizle demokratik bir ortamda iletişim kurarak okul yönetiminde aktif rol almanız başarımızı artıran en önemli nedenlerden biri olacaktır.

Boğaziçi Koleji 'nin siz sayın velilere sunacağı en büyük güvence dürüstlüktür.

Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermemek ve söz verdiğimiz her olguyu hayata geçirmek ana ilkemizdir.